Med de første tråkkene forlater vi tettbebyggelsen, husene erstattes av jorder allerede før første sving.

Det lukter nyslått gress og sauemøkk. Raskt tar vi oss opp til utsiktspunkter over fjorden som turistbåter traverserer på vei mot Flåm.