I bunnen av bakken står en bom.

Det er alltid et godt tegn når veiene er av den typen at det finnes behov for å stenge så ofte at bommen står klar – det gir hint om interessante naturforhold.