Du har sikkert hørt noen prate om at limedekk er bedre enn dekk og slange, og at slangeløst er noe tøys og krevende å montere.

Tja, det kommer nå en gang an på hvilke kriterier en legger til grunn, noe vi skal lære deg å gjøre nå. Hva er forskjellen på dekktypene, og hva er viktig når vi skal vurdere hva vi vil ha?