–Har du også vært utsatt for angrep på grunn av for mange sykler i garasjen?

 – Har du tenkt over alt det utslippet som har gått med i produksjon og transport?