Helt siden sykling ble en konkurranseform på slutten av 1800-tallet har premiering vært en viktig årsak til at rytterne har slitt seg gjennom til tider umenneskelige prøvelser.

Vinneren av tidenes første Tour de France fikk for eksempel 20 000 franc, hvilket var en særdeles anselig sum på den tiden.