Der det finnes utallige treningsprinsipper for å oppnå fremgang, finnes det bare en dings for å enkelt kunne måle fremgang: Wattmåler, eller effektmåler om du vil. Akkurat det siste er litt satt på spissen, men syklister er nemlig heldige, sykling er en av få kondisjonsidretter der moderne teknologi kan brukes til å måle effekt.

Ingen andre dingser enn en wattmåler er enklere å bruke i kondisjonsidrettens verden. Syklister, gled eder!