Andreas Leknessunds nye rekord på 50 km/t tempo lyder smått utrolige 57 minutter og 51 sekunder. Noe som gir en gjennomsnittshastighet på rett under 52 km/t.

21 år gamle Leknessund satte sin nye norgesrekord på nøyaktig den samme veistrekningen som Reidar Borgersen brukte til sitt rekord-ritt i 2014.