Mens det er høyst usikkert når Norge i det hele tatt åpner opp igjen, er Henrik Orre, Aaron Apew og Charles Bennet Hood begravet i arbeid.

De tre har akkurat funnet lokalet til det som skal huse nye «Vélochef Clubhouse», Henrik Orres nye cafékonsept i Oslo. I skrivende stund er det maling av vegger, liming av fliser og bygging av selve lokalet som står på menyen