Saker om de som er i ferd med å ta steget inn i eliten.