Problemet er enkelt: sykler du langtur på landevei eller grus, har du sjelden med deg lås. Kan den rådyre sykkelen din i det hele tatt forsikres mot tyveri, når du setter den ulåst utenfor en bensinstasjon, café eller dagligvarebutikk?

Vurderingen av alle selskapene finner du løpende lenger ned i teksten