Vi skal nå hjelpe deg å finne ut av hvilken sykkel du skal ha, om du ønsker å ha kun en sykkel, eller maks to. Vi skal forklare deg forskjellen på de ulike syklene, og hva det betyr i praksis.

Valget må du selv ta, men her er forskjellene på de ulike syklene: