Vi skal nå hjelpe deg å finne ut av hvilken sykkel du skal ha, om du ønsker å ha kun en sykkel, eller maks to.

Vi skal forklare deg forskjellen på de ulike syklene, og hva det betyr i praksis.