Det har vært en forventet utvikling at SRAM kom til å lansere sin trådløse AXS-teknologi også på det rimelige Rival-nivået. Nå er den gunstige gruppen som skal gi trådløs giring til folket her. 

SRAM AXS Rival
TRÅDLØSE: AXS-girene på Rival-nivå er så godt som like sine dyrere søsken.