I Tyskland ble det nylig vedtatt ved lov, at bilister skal passere syklister med minimum 1,5 meters avstand i urbane strøk, og minimum 2 meter utenfor tettbebygde strøk. Bøtesatsene er økt, og gjentagende brudd på parkering i sykkelfelt kan i strengeste tilfelle innebære inndragning av førerkortet.

Bjørn Sætre, gründer i Bike Expo, går nå knallhardt ut mot veimyndighetene om trafikksikkerhet, ettersom problemstillingen nå også diskuteres i Norge.