Det fascistiske diktaturet til Benito Mussolini og annen verdenskrig avleder bare midlertidig fra at Italia i det forrige århundre er et todelt land. På den ene siden de fattige og lite utviklede regionene i sør. Her preger landbruk, konservatisme og mafiaen dagliglivet. På den andre siden det industrialiserte og velhavende Nord-Italia.

Et godt fungerende produksjonssamfunn, mekanisk og kjølig, «men uten sjel». Forskjellene mellom nord og sør splitter italienerne i ulike leire. De er enten kristendemokrater eller kommunister. De er enten religiøse eller ateister, og de støtter enten Gino Bartali eller Fausto Coppi, to syklister som har blitt et symbol på Italias indre konflikter.