Black Lives Matter-protestene på går fortsatt med stor kraft i USA, selv om den største pressedekningen er noe mindre per i dag.

Det ble ikke umiddelbart kjent i dagspressen, men sykkelpressen fikk fort tak i at politiet flere steder i USA, hadde brukt sykler som både skjold og våpen.