Bikepackeren

Stein Erling Skogen praktiserer nøysomhet på tur, men er ikke lykkelig før opplevelsen er dokumentert på instagram.