Hva er en brostein? I sykkelsammenheng snakker vi oftest om en avlang, rektangulær stein, med mål på 14*14*21 cm, H*B*L.

Nesten all brostein det konkurreres på i Belgia og Nord-Frankrike er laget av bergartene basalt, gneis, diabas eller granitt, hvorav sistnevnte er det mest brukt materialet. En typisk vekt for granitt med denne tykkelsen vil være 360 kg pr kvadratmeter overflateareal, altså omtrent 10 kg for en stein av nevnte størrelse.