Hva er en brostein? I sykkelsammenheng snakker vi oftest om en avlang, rektangulær stein, med mål på 14*14*21 cm, H*B*L.

Nesten all brostein det konkurreres på i Belgia og Nord-Frankrike er laget av bergartene basalt, gneis, diabas eller granitt, hvorav sistnevnte er det mest brukt materialet.