Sørkedalen landhandel & kafé legger nå ned driften, etter å ha servert kaffetørste syklister og skiløpere i tretten år. Hva som skjer med lokalene i det gule huset vis a vis Sørkedalen skole er uklart.

Landhandelen har vært ytterst populær blant oslosyklister. Selv om stedet ligger nærme byen, er det mange som har brukt både kafeen og landhandelen som mål og delmål. Landhandelen har vært redningen når vi har glemt sjokolade, og mang en vintersykkeltur har vi varmet oss før vi har syklet de siste kilometerne til bake til byen.