Det skjedde like etter 2006 en gang, eller var det kanskje før, at hele bransjen plutselig fikk det for seg at integrerte setepinner var det neste store. Nå skulle ikke lenger setepinnen justeres til din høyde, den skulle sages. Saget du for langt måtte du kjøpe ny sykkel(!), eventuelt selge doningen. Det komiske er at selv før noen begynte å stille spørsmål, var argumentene for denne løsningen få.

Salgsargumentene var at sykkelen fikk et mer helhetlig utseende, samt at det «kunne være» lettere enn tyngre setepinner. Det solgte godt de første årene, men da folk etterhvert oppdaget at du måtte av med både krank og sete for å fåsykkelen i en koffert, at den var nærmest umulig å selge fordi ingen andre satt på akkurat din setehøyde, eller at det faktisk ikke var lettere eller mer behagelig heller, ble det raskt slutt på slike pinner.

Utrolig nok finnes det produsenter som fortsatt lager dette, vi ønsker dem et riktig fint opphold i skjærsilden.