Kort forklart: Jeg er en hvit mann, i et av verdens rikeste land, i den rikeste epoken av verdenshistorien. Det går praktisk talt ikke an å bli mer privilegert, om en bruker jordisk gods og muligheter som målestokk.

Ofte opplever jeg en indre utilstrekkelighet overfor de som kanskje ikke har det så bra, og på sykkelen har jeg mange ganger snakket med folk som kjenner på det samme. Om du skulle være i den situasjonen at du har lyst å bruke tid eller andre ressurser på ulike tiltak, har jeg nedenfor listet opp noen organisasjoner som jobber for noe positivt, der sykling eller sykler står sentralt. 

Team Rynkeby – God Morgen er en veldedighetstur, der grupper hvert år sykler fra ulike destinasjoner i Nord-Europa til Paris, for å følge avslutningen på Tour de France. Deltagerne på Rynkeby betaler en fast sum for kost og losji på turen, der de bruker en uke på cirka 1400 kilometer. Samtlige deltagere forplikter seg til å gjøre en innsats for å samle inn penger, som uavkortet går til ulike tiltak for barn med alvorlige sykdommer. Det er ingen nedre krav til innsamlet beløp, men krav til stor egeninnsats. I 2018 samlet den norske reisegruppen inn 9,8 millioner kroner som uavkortet gikk til Barnekreftforeningen. Å være en rynkebyrytter er populært, og deltagerne må gjennom en søknadsprosess. Ønsker du å delta i 2020 må du søke innen 25. august. Les mer på team-rynkeby.no.