Kort forklart: Jeg er en hvit mann, i et av verdens rikeste land, i den rikeste epoken av verdenshistorien. Det går praktisk talt ikke an å bli mer privilegert, om en bruker jordisk gods og muligheter som målestokk.

Ofte opplever jeg en indre utilstrekkelighet overfor de som kanskje ikke har det så bra, og på sykkelen har jeg mange ganger snakket med folk som kjenner på det samme. Om du skulle være i den situasjonen at du har lyst å bruke tid eller andre ressurser på ulike tiltak, har jeg nedenfor listet opp noen organisasjoner som jobber for noe positivt, der sykling eller sykler står sentralt.