Eddy Merckx-sykkelen er kjennetegnet av en knekk på de tynne setestagene, og den integrerte fronten. Eddy Merckx, altså sykkelmerket, sier at 525 er en sykkel som kombinerer lav vekt med aerodynamikk og komfort. Det har vi definitivt hørt før, men er den kanskje bra også? 

Rørprofilene på Merckx-sykkelen er kantete og tydelig avflatet. Overrøret er høyt og buet svakt oppover. Både styrerør, seterør og setepinne har klar aeroprofil.