Helt frem til 1990 måtte vi flytte hendene fra styret og ned til rammen for å gire. Det var en tung oppgave. Først da giret ble mulig å betjene presist og i fart tok det oss inn i moderne tider.

I begynnelsen, da syklister var svart/hvitt, hadde dekk rundt skuldrene og cognac i flaskene, hadde ikke syklene gir. De første landeveisrittene ble syklet med bakhjul med tosidig fastnav, altså ett tannhjul på hver side. Skulle du gire måtte du ta av hjulet og snu det.