I den nye lovteksten leser vi «It shall be unlawful for any person, other than an athlete, to knowingly carry into effect, attempt to carry into effect, or conspire with any other person to carry into effect a scheme in commerce to influence by use of a prohibited substance or prohibited method any major international sports competition».

Kort forklart er den nye loven utarbeidet for å ramme de som står bak organisert doping, enten det foregår i USA eller i andre land i verden. Loven skal gjelde for alle disse lovbruddene, uansett hvor i verden lovbruddet foregår. Strafferammen for å bryte loven er bøter på 250000 dollar og eller fengsel opp til ti år.