I denne testen har vi bedt produsentene levere vinterbukser med seler, uten pute. Vi har valgt å droppe puten, da denne helst bør vaskes etter hver tur. Et grovt vinterplagg er erfaringsmessig noe en vasker sjeldnere, men vinterbukser med puter kan like fullt være et godt alternativ for mange.

En nordisk vinter er ikke tatt med i betraktning når disse buksene er designet, heller en mildere sentraleuropeisk vinter. Buksene er derfor ofte et kompromiss for oss nordboere, men enn så lenge må vi klamre oss til det vi har.