Visste du at nordmenn bruker 15 milliarder kroner på sportsutstyr hvert år, og summen er økende! Innenfor syklingen kan det være flere årsaker til kjøpefesten, spesielt trender, men også velt. Det er det siste vi skal ta for oss her, og vi kan si som Jokke (Og Valentinerne) en gang sa: alt kan repareres.

Uten at det er gjort en vitenskapelig studie vet jeg av erfaring at mye av utstyret som går ned i en velt blir erstattet med nytt mens det gamle blir kassert. Men hverken ramme eller hjul trenger å ende sine liv etter en tur i bakken. Med daglig virke i gjenvinningsbransjen har jeg sett mange hjulsett blitt kastet fordi en eike hadde røket eller framhjulet var sprukket. Det betyr jo ikke at bakhjulet er ødelagt fordi framhjulet har fått seg en smell. For ikke å snakke om syklene som bare har et rustent kjede og punkterte dekk. Sann-heten er at hverken en sprukket karbonfelg eller ramme må kastes, noe strengt tatt alle vet. Like fullt skjer det.