I forrige uke kom tilsagnet fra Landbruk, miljø og arealforvaltning i Levanger: søknaden om oppføring av sykkelvelodrom i Moafjæra er godkjent. 

I løpet av et par uker skal entreprenøren i gang med å bygge fundamentet til banen, slik at doseringene kan få stå og herde seg over vinteren før betongdekket støpes til våren. Dersom alt går etter planen, regner utbyggeren IL Sverre med at banen kan åpne til neste sesong.