Første gang du ser på banesykling, eller kanskje skal sykle på bane selv, fremstår både syklingen og alt som skjer på banen som et salig kaos.
Men både regler og markeringer er ganske enkelt.
Du kan lese mer de ulike øvelsene i denne saken (publiseres 27.09.2021).
La oss heller ta for oss markeringene på banen!

Indre bane - midten: