Velodrom er en fellesbetegnelse på en rundbane for sykkel av kort format, enten innendørs eller utendørs.

Dagens velodromer er alle symmetriske med to rettstrekker og to svinger på 180 grader med lik helling.