Begrepet «evolusjon» betegner en gradvis tilpasning eller forandring av arvelige kjennetegn fra generasjon til generasjon. Utviklingen karakteriseres av at den foregår kontinuerlig, dvs. at det er små steg som tas hele tiden, i motsetning til en «revolusjon», der det skjer store forandringer i løpet av kort tid.

LES OGSÅ: Test: Nye TREK MADONE