For en aerosykkel er det flere kompromisser som må tas for å oppfylle ønsket om høyest mulig fart fra A til Å. Specialized kommer farlig nære fulltreff på de fleste kriteriene med sin nye Venge. For at en aerosykkel skal gi en fordel må den også være god å sykle på, lett å manøvrere, veie lite samt kunne tilpasses syklisten. Her treffer Specialized. 

Specializeds nyeste Venge er laget kun for skivebremser. Den har ikke ekstreme rammeprofiler, men er i følge Specialized mye mer aerodynamisk enn forrige generasjon.