Du har kanskje hørt om begrepet «kinakarbon».

Det kan både være en negativ og positiv betegnelse på noe som er laget i Kina.