I redaksjonen pleier vi å montere piggdekk på syklene så fort det er glatt ute, og siden står de gjerne på til våren.

Jobben blir av mange antatt å være vanskelig og krevende – noe som er helt feil.