Roy Magne Storholm trener etter prinsippet om at den beste treningen er den du får gjennomført. I all enkelthet. 

– Jeg er totalt motstander av wattkranker, wattpedaler, sykkelcomputer og pulsklokker. Og så er jeg vanedyr. Jeg gjør stort sett det samme hver gang: Jeg setter meg på sykkelen og sykler, sier Kjekkas-kapteinen.