For fire uker siden skjedde det en alvorlig ulykke med en motorsyklist hvor to syklister ble alvorlig skadet.

Den 9 kilometer lange strekningen vest for Oslo blir hyppig brukt av syklister, rulleskibrukere og andre som ferdes til badeplasser og skogsstier i området med sykkel.

- Vi har hatt mer patruljering og flere kontroller, sier Frank Halse som er seksjonsleder for Trafikk- og sjøtjenesten i politiet til Akersposten.

Selv om vi kan se langt etter dette skiltet i Norge, var det to trafikanter som mistet førerkortet sitt i Sørkedalen under en fartskontroll torsdag ettermiddag, hvor den ene var motorsyklist. Ytterligere seks sjåfører ble stoppet for å kjøre for fort. 

I følge politiets twitterside ble en av bilistene ble målt til 107 km/t i 60-sonen.  

Halse forteller videre at hver fjerde bilist kjørte for fort under fartskontrollen deres torsdag ettermiddag.

- Det har vært et økende konfliktnivå mellom syklister og bilister. Mange bruker Sørkedalen og Maridalen som en fritids- og treningsarena. Det har vært en del klager på bilister, fortsetter Frank Halse i politiet til Akersposten.

Det er derimot ikke bare bilistene og motorsyklister som får økt oppmerksomhet fra politiet. 

- Vi ser også på hvordan syklister og rulleskigåere oppfører seg. Det er samspillet vi er opptatt av. Man må kunne dele veien på en sikker måte. Vi ønsker å bidra til et bedre samspill. Det vil redusere ulykkene, sier han.