Saken der Ivar Grøneng ble bøtelagt for å ha syklet på Mosseveien ble for tre uker siden behandlet i Høyesterett, og i dag kom resultatet: Dommen blir stående.

Høyesteretts kjennelse er et sørgelig bevis på at i trafikken er det ingen likhet for loven, selv om både syklister og bilister har lik rett til veibanen, også på den aktuelle strekningen.