/ Trafikk

Planer om veiskulder i Maridalen lagt frem

Konkrete planer om etterlengtet veiskulder i Maridalen

Det florerer av syklister og rulleskiløpere i Maridalen. Det har skapt mange konflikter med bilister. Nå kan det endelig bli veiskulder, som forhåpentlig vil redusere konfliktnivået.

Sist oppdatert: 21. september 2023 kl 13.03
KONFLIKTFYLT: Maridalsveien har stor trafikk av bilister, syklister og rulleskiløpere. Foto: Kristoffer H. Kippernes
KONFLIKTFYLT: Maridalsveien har stor trafikk av bilister, syklister og rulleskiløpere. Foto: Kristoffer H. Kippernes
Lesetid: 3 minutter

Veien i Maridalen i Oslo er svært populær treningsvei for mange, men ligger også helt ved markagrensa og har mye trafikk i utfartsperioder.

17 år etter det ble lagt frem et planforslag til å bygge en veiskulder på veien, er det endelig reell fremgang i planene.

Nå har nemlig Bymiljøetaten lagt ut planene til offentlig ettersyn. Norde Aker Budstikke omtalte saken først.

I planene ligger det et forslag om å oppgradere den 3,2 kilometer lange strekningen fra Brekkekrysset til Hammeren med to meter bred skulder på hver side av kjørefeltene.

Bymiljøetaten skriver:

«Hensikten med planforslaget er å øke trafikksikkerheten og gjøre veien mer fremkommelig, spesielt for dagens hovedbrukergruppe som er syklister og rulleskiløpere. Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget.

Planområdet ligger i marka og innenfor Maridalen landskapsvernområde. Miljøverndepartementet har gitt tillatelse til planarbeidet.»

Høringsfristen for planene er 30. oktober.

KAN BLI REALITET: Nå er det fremgang rundt potensiell veiskulder i Maridalen. Foto: Illustrasjon Bymiljøetaten
KAN BLI REALITET: Nå er det fremgang rundt potensiell veiskulder i Maridalen. Foto: Illustrasjon Bymiljøetaten

Ennå flere år frem i tid

Dette er så klart gledelige nyheter for både syklister og rulleskiløpere, men det er ennå lenge til det eventuelt blir klart.

På sine nettsider skriver Bymiljøetaten at anleggsarbeidet tidligst kan starter i 2026, men at 2027 er mest sannsynlig.

Da vil det isåfall vært 20 år siden planene ble vedtatt i Oslo bystyre. Prosjektet ble nemlig vedtatt der tilbake i 2007, men siden har fremgangen vært ikke-eksisterende.

I planene nå ligger det en kjørefeltbredde på 6,5 meter, pluss to meter veiskulder på hver side, i tillegg til grøft.

Bymiljøetaten skriver at utbyggingen vil vå konsekvenser for natur- og kulturverdier, men at et begrenset inngrep kan aksepteres som til fordel for tryggere og mer fremkommelig vei.

Lest denne? Uno-X talent tvinges til å legge opp:

MÅTTE GI OPP SYKKELDRØMMEN: Men Sebastian Kirkedam Larsen ser positivt på livet videre. Foto: Jarle Fredagsvik
Les også
Syklist med karbonhjul og hull i asfalten
HULLETE: Det har tidvis vært dårlig og farlig vei i Maridalen. Arkivfoto: Christian Fredrik Borg / Nordre Aker Budstikke

Vil ha forbudsskilt – uansett

Uavhengig av planene om veiskulder, skriver de at «skilting av parkering forbudt langs veien bør gjennomføres [...] da dette vil ha stor betydning for trafikksikkerheten langs Maridalsveien for alle brukergrupper».

I planforslaget skriver Bymiljøetaten at det har vært en kraftig økning i antall syklister og rulleskiløpere siden 2011.

«Veibanen deles derfor av både myke og harde trafikanter, noe som er lite gunstig med tanke på trafikksikkerhet. Syklister i veibanen fører ofte til at biler blir liggende bak, og det skjer hyppige forbikjøringer på strekningen. Denne kombinasjonen av brukergrupper på Maridalsveien, som er en relativt smal vei som følger terrenget, gjør at det kan oppleves uoversiktlig å kjøre på den.

Situasjonen med tanke på trafikksikkerhet og fremkommelighet er i dag lite gunstig, og det oppleves som utrygt for alle grupper av myke trafikanter å ferdes langs veikanten. Dagens veibredde er hverken tilpasset dagens eller fremtidig økt bruk.»

Tre dager med bikepacking og «Ut mot havet»:

Les også
Publisert 21. september 2023 kl 12.04
Sist oppdatert 21. september 2023 kl 13.03
annonse
Relaterte artikler

Landevei.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Knut Andreas Lone | Journalist: Henrik Alpers |

Tips oss: Send mail her!

Salgssjef Fri Flyt AS: Alexander Hagen