Norges to største interesseorganisasjoner for sykling, Syklistenes Landsforening og Norges Cykleforbund, var partshjelp i saken der Ivar Grøneng ble dømt for å ha syklet på Mosseveien.

Begge organisasjonene har lov-eller formålsparagrafer som handler om å jobbe for syklistenes interesser, men verken sykkelforbundet eller SLF har planer om synlige aksjoner utover kontinuerlig politisk arbeid.