– Jeg er kjempeskuffa. Det er jo en svart dag for syklister i Norge. Nå er vi jo egentlig effektivt utestengt fra å bruke kjørebanen, sier Grøneng i en kommentar til NRK.

Ankesaken fra lagmannsretten fant sted for tre uker siden, og det var en spent Grøneng som entret Høyesterett. Det ble ikke prosedert i saken, og retten skulle kun ta stilling til hvorvidt dommen fra lagmannsretten skulle bestå eller ikke.