– Jeg synes det er en viktig sak, og den har stor prinsipiell interesse, sier jusprofessor Olav Torvund.

Torvund har på sitt private nettsted blogg.torvund.net flere ganger tatt for seg ulike juridiske problemstillinger knyttet til sykling. Han har tatt for seg ulykker, samferdsel, trafikale forhold og prinsipielle problemstillinger knyttet til sykling, og har fulgt saken rundt Ivar Grøneng tett.