Seasucker Talon Rack 1 bike

  • Pris: 3500 kroner + tilbehør
  • Huske-feste for forskjellige akslinger: 350 kroner
  • Innsatser til Huske-festet: 280 kroner
  • www.vsport.no