De siste vintrene er det flere og flere byer og kommuner som har begynt å tilby innbyggerne sine støtte og tilskudd til kjøp og omlegging av piggdekk på sykkel.

Også foran denne vinteren er det mange som tilbyr denne muligheten, og enkelte steder er allerede de midlene brukt opp.