Vi er her for serpentinene, men opp fra Tokke-elva er det først et langt rettstrekke med hus nedenfor oss til venstre og bratt, beskoget skrent opp til høyre.

Bebyggelse dukker også opp foran oss, ut av tåkehavet, denne tåken som nå er i ferd med å forvitre.