Men når rekorden først skal settes, er det en rekke ting du bør tenke gjennom før du setter i gang, som kan påvirke resultatet. Dette handler om både mentale og fysiske forberedelser.

I denne saken tar vi ikke for oss sykling med wattmåler. Dette vil selvfølgelig være en viktig investering for slike prestasjoner, men du bør også kjenne kroppen din godt nok til å klare å sykle fort også uten.