– Vi vil innkalle regionen til et møte for å gjennomgå disse forholdene som også har kommet frem i media. Vi trenger ytterligere kunnskap for å sikre at sakskomplekset håndteres på riktig måte, skriver generalsekretær Eystein Stokstad i Norges Cycleforbund i en e-post til Landevei.

Norges Cykleforbund er godt orientert om konfliktnivået og varselsaken, og søker nå dialog. De har foreløpig ingen planer om å gripe inn på vegne av regionen utover dette – noe lovverket i idretten tillater.