Det skjer lite på den offisielle konkurransesiden om dagen, men de private påfunnene øker i omfang. 

Zwift fikk sitt definitive gjennombrudd i vinter, men interessen dabbet naturlig nok litt av da våren kom.