Slik oppleves hverdagen for syklister mange steder i landet, ikke minst i de tettest befolkede områdene, der pendling, transportsykling og jobbsykling i utgangspunktet skulle være mest attraktivt. 

Bjørn Sætre, som er prosjektleder og initiativtaker til Bike Expo, har derfor invitert politikere fra alle partier, samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Fremskrittspartiet) og miljøvernminister Ola Elvestuen (Venstre) til fagdebatt om sykling på åpningsdagen av sykkelmessen på Hellerudsletta 2. til 4. mars.

Annonse

– Når 60 prosent av de spurte i reisevaneundersøkelsen til Transportøkonomisk institutt sier de ikke sykler fordi de er redde, blir det tungt å nå de politiske målene om pendling på sykkel. Nå må vi få politikerne på banen, sier Sætre.

LES OGSÅ: – Vi må skape en arena som engasjerer 

Innledningene til debatten, som arrangeres i foredragssalen inne i messehallen, starter klokka 13 på fredag 2. mars, mens selve debatten begynner klokka 14.

– Hvor mye er politikerne villige til å bevilge, og hvordan vil de prioritere for å innfri målsettingene i Nasjonal Transportplan? Vi er veldig fornøyde med at nær sagt alle partiene stiller til debatten, samt representanter fra Innovasjon Norge, sier Sætre.

Saken fortsetter under

Ketil Solvik-Olsen  Foto Norsk Elbilforening 1400x933
SYKKELSATSING: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier han vil ha flere til å sykle i stedet for å kjøre bil. Foto: Norsk Elbilforening

SYKKELSATSING: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier han vil ha flere til å sykle i stedet for å kjøre bil. Foto: Norsk Elbilforening 

Bli med på Samling 2018: Norges eneste festival for Landeveisyklister    

Mangler tilrettelegging
Politikerne vil at flere skal sykle og færre skal kjøre bil. Men så lenge folk er redde for å sykle, vil det være vanskelig å få til. Skal folk bli mindre engstelige for å sykle, må det legges bedre til rette for syklistene, og det krever investeringer i infrastruktur, sier Sætre.

Nasjonal transportplan 2014-2023 hadde fram til 2017 en målsetting om at andelen reiser som gjøres på sykkel skulle dobles fra fire til åtte prosent på landsbasis og til 20 prosent i byene, og at det skal skje innen 2023. Det skulle også settes av 8.2 milliarder kroner til tiltak for syklister og gåene, pluss flere store prosjekter. 

I den nye nasjonale transportplanen, som ble vedtatt i april i fjor og gjelder fra 2018 til 2029, er alle konkrete og målbare formuleringer byttet ut med formuleringer om at ”det er satt av betydelige midler til kollektiv-, sykkel- og gangtiltak i de ni største byområdene” og at disse midlene skal fordeles etter forhandlinger med byområdene.

Les mer om sykkelsatsingen i Nasjonal Transportplan 2018-2029 

I Oslo er det vedtatt at det skal bygges 530 kilometer med sykkelvei og sykkelfelt innen 2025. Det vil koste 8.5 milliarder kroner, og hovedstaden forventer å få en milliard fra staten, ifølge Syklistenes Landsforening.

– I fjor ble det bygget under 11 kilometer sykkelvei i Oslo. Med det tempoet vil det ta rundt 50 år å nå utbyggingsmålet, sier Sætre.

Dette mener Sætre er for tamt.

– Etter 20 år med ambisiøse målsettinger for infrastruktur er vi ikke i nærheten av å innfri det som er vedtatt, og nå velger politikerne altså å fjerne alle konkrete målsettinger, sier han.

BESTILL ABONNEMENT: Det beste LANDEVEI-innholdet hjem i postkassen.  

Som abonnent på et av Fri Flyts magasiner får digital tilgang på alle plussartikler. Se for eksempel:

Sykle til jobben - Richard Masoner 1400x933
TREG UTBYGGING: I fjor ble det bygget drøyt 10 kilometer sykkelvei i Oslo. Målet er 530km innen 2025. Foto: Richard Masoner

TREG UTBYGGING: I fjor ble det bygget drøyt 10 kilometer sykkelvei i Oslo. Målet er 530km innen 2025. Foto: Richard Masoner