Mens vi venter på Alpers' beskrivelse av tidenes langtur på tvers av USA kan vi dele en beskrivelse av en vesentlig kortere tur på tvers av en mer nærliggende landmasse, den Iberiske halvøy, altså Spania. En del av aspektene ved en kort flerdagerstur vil være de samme som ved en vesentlig lengre en. 

– No, no, no. Hoderystingen hos bussjåføren er internasjonal. Hans pekefinger i retning sykkelen min likeså.