1. Islandshester er relativt små og egentlig som ponnier å regne. Allikevel sees de som fullverdige hester, ettersom de kan bære voksne menn på ryggen og utføre jobben til langt større og sterkere hesteraser. I tillegg til gangartene skritt, trav og galopp, kan islandshester også passe og tølte. Tølt er en svært behagelig gangart hvor rytteren nesten sitter stille i sadelen, mens pass for det meste benyttes i konkurranse.

2. For om lag 25 millioner år siden ble Island dannet av store vulkanutbrudd. I dag finnes det 31 aktive vulkaner påøya, og 18 av dem har hatt utbrudd siden øya ble bebodd. Hekla er Islands mest aktive vulkan, og ble i middelalderen kalt for «Porten til Helvete».