Den 24 kilometer lange Lærdalstunnelen ble anlagt i 2000, og er under halvparten så lang som alternativet, den 47 kilometer kronglete veien over fjellet. Veien over Aurlandsfjellet er like forlokkende på syklister som bakgater med røde lys på sjømenn.

– Det er gamle bygdeveier som er bygget for å komme opp i fjellet, og de ble bygget fra begge sider. Men veien over fjellet ble ikke bygget før i 1968, i forbindelse med kraftutbygging, forteller Bjørn Andresen, strekningsansvarlig for Nasjonal turistveg Aurlandsfjellet.