Vi passerer baksiden av ærverdige Sundvolden hotel. Her overnattet berømte gjester allerede på 1600-tallet, et perfekt sted å bytte hest på kongeveien mellom Christiania og Bergen.

Stigningsprosentene lar ikke vente på seg. Første sving tar oss inn i tykkeste boligfelt, neste sving er midt blant boligene og fremdeles ut av tredje er det boliger som dominerer.